Home / Mua Bán Tổng Hợp / Vì sao nhà máy dược cần hệ thống điều hành sản xuất MES?

Vì sao nhà máy dược cần hệ thống điều hành sản xuất MES?

Tại các nước công nghiệp, hệ thống điều hành sản xuất rất phổ biến. Những nhà máy có mức tiêu chuẩn khắt khe càng cần hệ thống này. Nhà máy thuốc, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống và thiết bị y tế là những ví dụ điển hình. 

Hệ thống điều hành sản xuất giám sát mức độ tuân thủ quy định

Hệ thống điều hành sản xuất cung cấp công cụ hiệu quả để theo dõi, quản lý mức độ chấp hành quy định. OSHA (Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp Hoa Kì), EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế) đòi hỏi liên tục giám sát dữ liệu và tiêu chuẩn sản xuất. Hệ thống điều hành sản xuất giải quyết yêu cầu của tổ chức tiêu chuẩn triệt để. Giải pháp quản lý an toàn quy trình, bảo vệ môi trường, và hướng dẫn thực hành sản xuất tốt là chìa khóa cho vấn đề . 
Hệ thống điều hành sản xuất đánh giá mức độ đáp ứng các quy định. Hệ thống cho phép quản lý điện tử các văn bản và thông tin kĩ thuật. Các yêu cầu như kiểm soát chữ ký, kiểm soát quá trình sửa đổi, quá trình chấp thuận và kiểm toán đều được đáp ứng. 

"<yoastmark

Hệ thống điều hành sản xuất đáp ứng yêu cầu từ các tổ chức cụ thể

Hệ thống điều hành sản xuất kiểm soát quy trình theo thời gian thực. Trước hết, hệ thống cung cấp các bảng dữ liệu an toàn vật tư cho người vận hành. Thứ hai, hệ thống theo dõi và kiểm soát chất thải và phác thải. Thứ ba, hệ thống cung cấp các bản ghi điện tử về sản phẩm (ví dụ: thuốc). 
Hệ thống điều hành sản xuất hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn theo yêu cầu ISO 9000. Biện pháp là văn bản hóa các quy trình và quá trình sản xuất. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp bằng chứng chứng minh các quy trình đang tuân thủ quy định. 
Hệ thống điều hành sản xuất hỗ trợ quản lý an toàn quy trình trên khía cạnh con người. Đó là đặc điểm người vận hành, quá trình đào tạo, bằng cấp, sổ ghi chép, hành động trong hoàn cảnh bình thường và khẩn cấp. 
Hệ thống điều hành sản xuất hỗ trợ tích hợp thông tin phác thải môi trường trong 4 mặt. Mặt thứ nhất là dự đoán mức thuế phác thải cho các xưởng, các tổ và khu vực sản xuất . Thứ hai là gợi ý các thay đổi trong quy trình sản xuất có thể giúp giảm phác thải trong một giai đoạn hàng năm. Thứ ba là phân tích các thiếu sót trong quy trình. Cuối cùng là phát triển chiến thuật mới trong các quy định sau này.

Thông tin liên hệ

Tìm hiểu thêm về hệ thống điều hành sản xuất với công ty Bảo An.
Vui lòng liên hệ ngay hôm nay để nhận được tư vấn chi tiết nhất.
— 
Thanks and Best regards.

Hoàng Kim Giang
Sales Engineer – 0936.944.496

———————————
BẢO AN AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email: kimgiang.baoan@gmail.com
Web: baoanjsc.com.vn
Tel: 0225.3797.879 – Fax: 0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm – dịch vụ: baoanjsc@gmail.com

About Giang Hoang

Giang Hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *