Bài viết Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit thuộc chủ đề về Câu Hỏi- Giải Đáp đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://mangraovat.edu.vn/ tìm hiểu Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit”


Oxit axit là các oxit khi công dụng với nước sẽ tạo ra axit, công dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit công dụng với bazo như thế nào? Cùng VIETCHEM theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời.

1. Định nghĩa oxit

Định nghĩa oxit là gì? Chúng là hợp chất gồm hai nguyên tố hóa học, trong đó có một nguyên tố là oxy.

Bạn đang xem: oxit axit la gi

Công thức hóa học chung của oxit là: MaOb.

2. Cách gọi tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ

1

Mono (không cần đọc đối với các hợp chất thông thường)

ZnO: Kẽm oxit

2

Đi

UO2: Urani đioxit

3

Tri

SO3: Lưu huỳnh trioxit

4

Tetra

5

Penta

N2O5: Đinitơ pentaoxit

6

Hexa

7

Hepa

Mn2O7: Đimangan heptaoxit

3. Phân loại oxit

Oxit được phân thành những loại sau:

3.1 Oxit bazơ

Đây là những loại oxit công dụng được với axit để tạo thành muối và nước. một vài oxit bazơ phản ứng với nước để tạo thành bazơ tan gọi là kiềm.

Ví dụ: Na2O – NaOH, Fe2O3 – Fe(OH)3…

3.2 Oxit axit

Đây là những oxit công dụng với bazo để tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành một axit.

Ví dụ: Mn2O7 – HMnO4, CO2 – H2CO3, P2O5 – H3PO4.

XEM NGAY:  Cách dùng Odin cập nhật phần mềm điện thoại Samsung thủ công

3.3 Oxit lưỡng tính

Là loại oxit khả năng công dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

3.4 Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

4. Tính chất hóa học của oxit axit

Các tính chất hóa học của oxit axit

Các tính chất hóa học của oxit axit

4.1 Tính tan

Xem thêm: TÌM HIỂU SÀN GIAO DỊCH FOREX (NGOẠI HỐI) LÀ GÌ? – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME

Trừ SiO2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO2 + H2O→ H2SO3

4.2 Oxit axit công dụng với nước H2O

Đa số những loại oxit axit khi công dụng với nước H2O sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2.

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O→ H2CO3 (Phản ứng thuận nghịch)

4.3 công dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Thông thường đó là các oxit công dụng được với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

SO3 + CaO -> CaSO4

P2O5 + 3Na2O -> 2Na3PO4

4.4 công dụng với bazơ tan

Bazo tan là bazo của kim loại kiềm và kiềm thổ mới. chi tiết, có 4 bazo tan như sau: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2.

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà danh mục tạo ra sẽ khác nhau, khả năng là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối.

Gốc axit tương ứng có hoá trị II

Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1: Phản ứng tạo muối axit

NaOH + SO2→ NaHSO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối trung hoà

2KOH + SO3 → K2SO3 +H2O

Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1: Phản ứng tạo muối trung hoà

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối axit

SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3

Đối với axit có gốc axit hoá trị III

Đối với kim loại có hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6:

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4:

P2O5 + 4NaOH → 2NaH2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2:

P2O5 + 2NaOH +H2O → 2NaH2PO4

4.5 Oxit lưỡng tính

Là loại oxit khả năng công dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4.6 Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

XEM NGAY:  [ Em Nứng Quá ] Nứng Là Gì? Phụ Nữ Khi Nứng Lồn Như Thế Nào

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

5. Cách giải bài tập oxit axit công dụng với bazo

Một số oxit axit thường gặp

một vài oxit axit thường gặp

Trường hợp 1: Khi các oxit axit (CO2, SO2…) công dụng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

Tham khảo thêm: Kỹ thuật Chroma Key là gì – Kỹ xảo điện ảnh kinh điển nhất

Phương trình hóa học

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ mol bazo và oxit axit, giả sử là T

– Nếu T ≤ 1: danh mục thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng (1)

– Nếu 1 < T < 2: danh mục thu được là muối axit và muối trung hòa tức xảy ra cùng lúc ấy 2 phản ứng (1) và (2)

– Nếu T ≥ 2: danh mục thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình đó (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Tính toán theo bắt buộc của đề bài đã cho

Trường hợp 2: Khi các oxit axit (CO2, SO2…) công dụng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

Phương trình phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ

– Nếu T ≤ 1: danh mục thu được là muối trung hòa (xảy ra phản ứng (1))

– Nếu 1 < T < 2: danh mục thu được là muối axit và muối trung hòa (xảy ra phản ứng (1) và (2))

– Nếu T ≥ 2: danh mục thu được là muối axit (xảy ra phản ứng (2)).

Bước 2 và bước 3 tương tự trường hợp 1.

Ví dụ: Sục 6,72 lít khí CO2 trong điều kiện tiêu chuẩn vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Giải

Ta có: nCO2 = 6,72 x 22,4 = 0,3 (mol)

nNaOH = C­M x V = 1 x 0,4 = 0,4 (mol)

Tham khảo thêm: Kỹ thuật Chroma Key là gì – Kỹ xảo điện ảnh kinh điển nhất

Phương trình hóa học

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

Có: 0,3mol 0,4mol

P/ứ: 0,2<- 0,4 -> 0,2

Theo PTHH (1) ta thấy CO2 dư nên số mol tính theo NaOH tức nNa2CO3 = 0,2 (mol)

nCO2­ p/ứ = 0,2 (mol) => nCO2 dư = 0,3 – 0,2 = 0, 1 (mol)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

Có : 0,1mol 0,2mol

P/ứ: : 0,1 -> 0,1 -> 0,2

Theo PTHH (2) ta thấy Na2CO3 dư nên số mol tính theo CO2:

nNaHCO3 = 2nCO2 = 0,1 x 2 = 0,2 (mol)

nNa2CO3 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol)

Dung dịch thu được sau phản ứng gồm 2 muối: Na2CO3 (0,1 mol), NaHCO3 (0,2 mol)

mNa2CO3 = 0,1 x 106 = 10,6 (g)

mNaHCO3 = 0,2 x 84 = 16,8 (g)

Trên đây là những thông tin về oxit axitHóa chất VIETCHEM muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng qua đó các bạn đã biết được oxit axit là gì? cách gọi tên, tính chất hóa học và cách giải bài tập oxit axit công dụng với bazo như thế nào?. Nếu bạn nào có thắc mắc về oxit, vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi bằng cách điền thông tin vào hộp thoại hỗ trợ trực tuyến 24/7 để được giải đáp tốt nhất.

XEM NGAY:  Hkcmd.exe là gì? Cách để sửa lỗi dùng quá tải 100% CPU hkcmd?

>>>XEM THÊM: : Silicon có độc hại không? Những thông tin rất cần thiết về chúng

Tham khảo thêm: Tìm hiểu may mắn là gì | Sen Tây Hồ

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit

Team Mạng Rao Vặt mà chi tiết là Thùy Dương đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit

Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Oxit #axit #là #gì #Tính #chất #hóa #học #và #hướng #dẫn #bài #tập #oxit #axit

Tìm thêm báo cáo về Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit tại WikiPedia

Bạn khả năng xem nội dung về Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://mangraovat.edu.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi- Giải Đáp tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment