Home / Dịch Vụ - Giải Trí / Những công nghệ trong hệ thống quản trị sản xuất MES

Những công nghệ trong hệ thống quản trị sản xuất MES

Lõi của hệ thống quản trị sản xuất MES là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL. và các công cụ phát triển ứng dụng máy tính. Ngoài ra, giao diện tích hợp máy tính và khả năng quản lý văn bản, kiểm soát số liệu quy trình, và kiểm soát thông số chất lượng, bảo trì, và công cụ kiểm soát mẫu cũng có vai trò quan trọng.

1, Cơ sở dữ liệu quan hệ

Các hệ thống quản trị sản xuát khác tạo ra và lưu trữ thông tin trên giấy tờ, trong trí nhớ, cồng kềnh và vô tổ chức.  Hệ thống quản trị sản xuất MES cung cấp dữ liệu phù hợp với nhu cầu  của người dùng. Đó là nhờ dữ liệu có mối quan hệ với nhau và tính sẵn sàng của thông tin như thông tin chất lượng, thiết bị, công nhân, thông tin về vật tư, sản phẩm và tồn kho , dữ liệu quy trình, văn bản hướng dẫn. Nhu cầu thông tin của vận hành nhà máy, trưởng ca, quản lý sản xuất,quản lý kho, kỹ sư quy trình, phân tích thông tin, người lập kế hoạch… là rất lớn. Dữ liệu sử dụng phổ biến có thể dễ dàng cấu hình và tái sử dụng

2, Giao diện người dùng

Đây là điểm cho phép nhiều người sử dụng hệ thống quản trị sản xuất MES. Các hệ thống quản trị sản xuất MES sử dụng những tiêu chuẩn giao diện người dùng phổ biến. Chẳng hạn, tiêu chuẩn OSF/Motif cho phép sử dụng trên nhiều hệ điều hành. Do đó, hệ thống phục vụ phong phú người dùng như vận hành, giám sát, giám đốc nhà máy, bảo trì và công nhân. 

hệ thống quản trì sản xuất cho phép sử dụng trên nhiều nền tảng

hệ thống quản trì sản xuất cho phép sử dụng trên nhiều nền tảng

3, Kiến trúc hệ thống mở

Một trong những yêu cầu của hệ thống quản trị sản xuất MES là tính kết nối dễ dàng. Những hệ thống kinh doanh và hệ thống DCS phải được kết nối  để đảm bảo khả năng làm việc. Các nhà sản xuất không muốn phụ thuộc nhà cung cấp công nghệ và có lợi thế cạnh tranh. Để thỏa mãn 2 nhu cầu này, các nhà sản xuất đầu tư vào những hệ thống mở. Do đó, hệ thống mới cho phép tích hợp vào những khoản đầu tư từ trước đó. Đồng thời họ vẫn cập nhật những công nghệ mới. Một số hệ thống quản trị sản xuất được phát triển trên nền tảng POSIX và ngôn ngữ C++.

4, Các công cụ tinh chỉnh hệ thống

Các nhà sản xuất yêu cầu các giải pháp điều chỉnh được vì nhiều lí do. Một số yêu cầu hệ thống mới, m một số khác yêu cầu tích hợp hệ thống hiện có với những quy trình khác nhau. Mỗi nhà sản xuất có những nhu cầu khác nhau, không thích hợp với những giải pháp đóng gói. Người sử dụng phải có thể điều chỉnh và duy trì các ứng dụng quản trị sản xuát. Một hệ thống quản trị sản xuất MES mà hướng đối tượng với các công cụ phù hợp là dễ dàng được chấp nhận . Ngôn ngữ cho mỗi ngành công nghiệp và công ty phải dễ dàng điều chỉnh được, bởi các công ty, mỗi ngành sản xuất có những hệ thống thuật ngữ khác nhau.

 

Hoàng Kim Giang
Sales Engineer – 0936.944.496

———————————

BẢO AN AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Tel: 0225.3797.879 – Fax: 0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm – dịch vụ: baoanjsc@gmail.com

About Giang Hoang

Giang Hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*