Bài viết Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh thuộc chủ đề về Hỏi đáp thắc mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://mangraovat.edu.vn/ tìm hiểu Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh”
thiết kế

Tham khảo thêm: Yours sincerely, faithfully, your truly, Best regard trong tiếng Anh

Giải thích EN: A scheme for the construction and ornamentation of a building, composed of plans, elevations, renderings, and other drawings.

Giải thích VN: Sự phối hợp xây dựng và trang trí một tòa nhà bao gồm các kế hoạch, thực hiện hoàn thiện và các bản vẽ khác.

Bạn đang xem: Design nghĩa là gì

acoustic design thiết kế âm acoustic quality design thiết kế chất lượng âm thanh AED (automaticengineering design) thiết kế kỹ thuật tự động hóa AHDL (analoghardware design language) ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự alternate design phương án thiết kế alternate design thiết kế so sánh alternative design phương án thiết kế analog design thiết kế tương tự analog hardware design language (AHDL) ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự application design process quy trình thiết kế phần mềm apply design áp dụng kiểu thiết kế architectural and planning preliminary design thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc architectural design bản thiết kế kiến trúc architectural design bureau phòng thiết kế kiến trúc architectural design criteria tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc architectural design practice thực hành thiết kế kiến trúc architectural design technique kỹ thuật thiết kế kiến trúc architectural part of design phần thiết kế kiến trúc automated engineering design (AED) thiết kế kỹ thuật tự động hóa automatic design program chương trình thiết kế tự động automatic design software chương trình thiết kế tự động automatic engineering design thiết kế công nghệ tự động automatic engineering design (AED) thiết kế kỹ nghệ tự động balanced design thiết kế cân bằng base design thiết kế cơ bản basic design criteria tiêu chuẩn thiết kế cơ bản basic design standard tiêu chuẩn thiết kế cơ bản basic design wind speed tốc độ gió thiết kế cơ bản basis (ofdesign) cơ sở thiết kế basis (ofdesign) nguyên tắc thiết kế Berkeley Design Technology (BDT) Công nghệ thiết kế Berkeley block design thiết kế khối body design thiết kế thùng xe branch design in-stitute viện thiết kế ngành bridge design thiết kế cầu building design thiết kế nhà building design thiết kế xây dựng building design adapted to local conditions thiết kế theo điều kiện địa phương building design adapted to local conditions thiết kế theo điều kiện thực cabin forward design thiết kế xe để cabin rộng cascade design thiết kế bậc thang catalogue of design documentation catalô đồ án thiết kế CDL (commondesign language) ngôn ngữ thiết kế chung CDL (ComputerDesign Language) ngôn ngữ thiết kế máy tính cellular design thiết kế ngăn channel design thiết kế kênh character design thiết kế ký tự chip design bản thiết kế chip choice of design solution sự chọn giải pháp thiết kế circuit design thiết kế mạch circulation design thiết kế về giao thông civic design thiết kế khu thị chính climatic design data dữ kiện thiết kế khí hậu code design thiết kế mã common design language (CDL) ngôn ngữ thiết kế chung compact design thiết kế compac compact design thiết kế compact [gọn] compact design thiết kế gọn competition design thiết kế dự thi competitive design cuộc thi thiết kế computer aided design thiết kế bằng máy tính Computer Aided Design & Drafting (CADD) thiết kế và dự thảo bằng máy tính computer aided design (CAD) thiết kế có máy tính hỗ trợ computer aided design (CAD) thiết kế được máy toán hỗ trợ computer aided design and drafting (CADD) thiết kế và vẽ bằng máy tính computer aided design and drafting (CADD) thiết kế và vẽ có máy tính hỗ trợ computer aided design and drafting-CADD thiết kế và vẽ bằng máy tính (CADD) Computer Aided Design-CAD thiết kế bằng máy tính (CAD) computer-aided design thiết kế bằng vi tính computer-aided design (CAD) sự thiết kế bằng máy tính Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM) Thiết kế bằng máy tính/Sản xuất được trợ giúp của máy tính conceptual design thiết kế khái niệm conceptual model design thiết kế mô hình khái niệm configuration design thiết kế cấu hình constant angle theory of arch dam design lý thuyết góc không đổi trong thiết kế đập vòm construction design thiết kế thi công constructional and engineering part of design phần thiết kế công nghệ thi công constructional design specifications tiêu chuẩn thiết kế xây dựng constructional part of design phần thiết kế thi công contents of design documents giấy tờ tài liệu thiết kế contract design thiết kế kỹ thuật control design thiết kế điều khiển conventional design thiết kế thông thường counterflow design kiểu thiết kế ngược dòng counterflow design thiết kế kiểu ngược dòng dam design thiết kế đập data design thiết kế dữ liệu DCDL (digitalcontrol design language) ngôn ngữ thiết kế điều khiển số DCE (digitalcontrol design language) thiết kế kết thúc mạch dữ liệu decorative design thiết kế trang trí definitive design thiết kế chính thức design (ofcompetition) thiết kế dự thi design (ofconcrete mix) thiết kế hỗn hợp bê tông design (ofhydraulic works) thiết kế công trình thủy lợi design (ofmetallic structures) thiết kế kết cấu kim loại design (ofstructural concrete) thiết kế kết cấu bê tông design a program thiết kế một chương trình design according to deformed scheme thiết kế theo sơ đồ biến dạng design activity vận hành thiết kế design aid phương tiện thiết kế Design Automation Standards Subcommittee (DASS) tiểu ban tiêu chuẩn tự động hóa thiết kế design bureau cơ quan thiết kế design bureau phòng thiết kế design cam biến dạng thiết kế design capacity công suất thiết kế design center trung tâm thiết kế design characteristics đặc trưng thiết kế design class of road cấp thiết kế của đường design class of road loại thiết kế của đường design conception giải pháp thiết kế design conditions điều kiện thiết kế design content nội dung thiết kế design contour line đường đồng mức thiết kế design contract hợp đồng thiết kế design cost chi phí thiết kế design criteria chỉ tiêu thiết kế design criteria chuẩn số thiết kế design criteria tiêu chuẩn thiết kế design criterion chuẩn cứ thiết kế design criterion tiêu chí thiết kế design cycle chu trình thiết kế design data dữ liệu thiết kế design data số liệu thiết kế Design Data Sheet (DDS) trang dữ liệu thiết kế design decision giải pháp thiết kế design department phòng thiết kế design development thiết kế kỹ thuật design development triển khai thiết kế design development (landscaping) phát triển thiết kế (cảnh quan) design discharge lưu lượng thiết kế design discharge kích thước thiết kế design document giấy tờ thiết kế design document tài liệu thiết kế design drawing bản vẽ thiết kế design drawing sự vẽ thiết kế design engineer kỹ sư thiết kế Design Engineering Services (DES) các dịch vụ kỹ thuật thiết kế design error failure sai sót thiết kế design evaluation đánh giá thiết kế design experiment kinh nghiệm thiết kế design factor hệ số thiết kế an toàn design feature đặc điểm thiết kế design flood lũ thiết kế design flood for bridge scour lũ thiết kế xói cầu design flood frequency mật độ tần suất lũ thiết kế design flood level mực nước lũ thiết kế design flow lưu lượng thiết kế design flow dòng chảy thiết kế Design For Assembly (DFA) thiết kế để lắp ráp design force lực thiết kế design frequency mật độ tần suất thiết kế design fundamentals cơ sở thiết kế design head chiều cao thiết kế design head cột áp thiết kế design heating load hệ số thiết kế nhiệt design in real time thiết kế trong thời gian thực design input đầu vào thiết kế design inspection thanh tra thiết kế design institute viện thiết kế design lane làn xe thiết kế design length chiều dài thiết kế design life độ bền thiết kế design life tuổi thọ thiết kế design line đường thiết kế design load phụ tải thiết kế design load tải thiết kế design loads sự nạp thiết kế design mode chế độ thiết kế design modeling mô hình thiết kế design notes ghi chú thiết kế design of dam thiết kế đập design of experiments thiết kế thí nghiệm design of hydraulic works thiết kế công trình thủy lợi design office cơ quan thiết kế design office văn phòng thiết kế design pattern mẫu thiết kế design period chu kỳ thiết kế design period thời kỳ thiết kế design phase giai đoạn thiết kế design policy quan điểm thiết kế design position vị trí thiết kế design practice quy trình thiết kế design preliminary studies sự khảo sát thiết kế design pressure áp suất thiết kế Design Quality Test (DQT) thử chất lượng thiết kế design recurrence interval mật độ tần suất thiết kế design reference mật độ tần suất thiết kế design refusal độ chối thiết kế design review sự duyệt thiết kế design rules checking kiểm tra quy tắc thiết kế design schedule lịch biểu thiết kế design scheme giải pháp thiết kế design scheme sơ đồ thiết kế design section mặt cắt thiết kế design size kích thước thiết kế design slenderness ratio độ mảnh thiết kế design span khẩu độ thiết kế design specification quy phạm thiết kế design specification tiêu chuẩn thiết kế design specifications đặc tả thiết kế design specifications tiêu chuẩn thiết kế design speed tốc độ thiết kế design speed classification of the road phân loại tốc độ thiết kế của đường design standard quy phạm thiết kế design standards tiêu chuẩn thiết kế design storm lượng mưa thiết kế design strength cường độ thiết kế design strength độ bền thiết kế design stress ứng suất thiết kế design system hệ thống thiết kế design technology qui trình thiết kế design temperature nhiệt độ thiết kế design time thời gian thiết kế design value tổng giá trị thiết kế design variable biến số thiết kế design velocity vận tốc thiết kế design volume lưu lượng thiết kế design water deep chiều sâu nước thiết kế design water discharge lưu lượng thiết kế design water level mực nước thiết kế design weight trọng lượng thiết kế design wind lực gió thiết kế design work công tác thiết kế design work cost estimated giá dự toán thiết kế design work planning sự tổ chức thiết kế detail design thiết kế chi tiết detailed design thiết kế thi công digital control design language (DCDL) ngôn ngữ thiết kế điều khiển số dike design thiết kế đê DLRT (designin real time) thiết kế trong thời gian thực earthquake design thiết kế động đất earthquake resistant design thiết kế chống động đất economic design tính toán thiết kế EDIF (electronicdesign interchange format) dạng thức trao đổi thiết kế điện tử elastic design thiết kế đàn hồi elastic design spectrum phổ thiết kế đàn hồi electrical engineering part of design phần thiết kế kỹ thuật điện Electronic Design Automation (EDA) tự động hóa thiết kế điện tử Engineering Computer Aided Design (ECAD) kỹ thuật thiết kế nhờ máy tính engineering design bureau phòng thiết kế kỹ thuật Engineering Design System (EDS) hệ thống thiết kế kỹ thuật estimated design load tải trọng thiết kế ước tính exit design mode thoát khỏi chế độ thiết kế fail-safe design thiết kế tự an toàn FDR (finaldesign review) sự duyệt lại thiết kế cuối cùng file design sự thiết kế tập tin filter design thiết kế bộ lọc final design thiết kế cuối cùng final design review (FDR) sự duyệt lại thiết kế cuối cùng flexible pavement design standard quy phạm thiết kế áo đường mềm forms design sự thiết kế mẫu in foundation design thiết kế móng functional design sự thiết kế chức năng general principles of the design các nguyên tắc chung về thiết kế graphical design thiết kế bằng đồ thị heading sheet of design drawings khung tên của bản vẽ thiết kế Hybrid Network Design System (HNDS) hệ thống thiết kế mạng hỗn hợp hydraulic design thiết kế thủy lực illumination design thiết kế chiếu sáng individual design thiết kế cá biệt indoor design thiết kế nội thất inflow design flood lũ thiết kế đến (hồ chứa) instructional design thiết kế lệnh Instructional Systems Design (ISD) thiết kế các hệ thống huấn luyện insulated design thiết kế cách nhiệt Integrated environmental design (IED) Thiết kế môi trường nhất thể (IED) Interactive Design and Engineering (IDE) Thiết kế và Kỹ thuật tương tác Interface Definition/Design Language (IDL) Ngôn ngữ định nghĩa / Thiết kế giao diện Interface Design Tool (IDT) công cụ thiết kế giao diện interior design thiết kế kiểu nội thất interior design thiết kế nội thất intersection design thiết kế đường giao nhau investigation and design company công ty khảo sát thiết kế investigation and Design institute viện khảo sát thiết kế investigation and design work công tác khảo sát và thiết kế item design thiết kế mục job design sự thiết kế công việc Joint Application Design (JAD) thiết kế ứng dụng chung KADS (knowledgeanalysis and design system) hệ thống phân tích và thiết kế tri thức keyboard design thiết kế bàn phím knowledge analysis and design system (KADS) hệ thống phân tích và thiết kế tri thức landscape design sự thiết kế cảnh quan Landscape Design thiết kế cảnh quan leading design institute viện thiết kế chủ đạo leading design institute viện thiết kế đầu ngành leakproof design thiết kế kín level-sensitive scan design thiết kế quét nhạy mức limit (load) design sự thiết kế giới hạn logic design bản thiết kế logic logic design thiết kế logic logic design thiết kế lôgic logic design language ngôn ngữ thiết kế lôgic logical design sự thiết kế logic LRFD methodology = the Load and Resistance Factor Design thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng LSSD (level-sensitive scan design) thiết kế quét nhạy mức M-design core barrel thùng thiết kế theo hình chữ M machine design thiết kế máy móc Manufacturing and Automated Design Engineering (MADE) kỹ thuật sản xuất và thiết kế tự động maximum design speed tốc độ thiết kế cực đại mechanical and process engineering part of design phần thiết kế công nghệ mechanical design bản thiết kế cơ khí mechanical design thiết kế cơ khí member design thiết kế cấu kiện menu design thiết kế thực đơn mix design thiết kế cấp phối mock-up method of design phương pháp thiết kế theo mô hình model method of design sự thiết kế (theo) mô hình modular design sự thiết kế theo môđun modular design thiết kế lắp ráp modular design thiết kế theo module modular design thiết kế theo môđun modular design method phương pháp thiết kế theo môđun Multi Network Design System (MNDS) hệ thống thiết kế đa mạng multishell construction (design) thiết kế nhiều vỏ multishell design thiết kế nhiều vỏ network design bản thiết kế mạng network design sự thiết kế mạng network design thiết kế mạng Network Tools for Design (NTD) các công cụ mạng cho thiết kế Object Oriented Analysis and Design (OOAD) phân tích và thiết kế hoạch định đối tượng object-oriented analysis and design (OOAD) phân tích và thiết kế hướng đối tượng object-oriented design (OOD) bản thiết kế hướng đối tượng object-oriented design (OOD) sự thiết kế hướng đối tượng one-off-design thiết kế độc nhất OOAD (object-oriented analysis and design) phân tích và thiết kế hướng đối tượng OOD (object-oriented design) bản thiết kế hướng đối tượng OOD (object-oriented design) sự thiết kế hướng đối tượng OOSD (object-oriented structured design) thiết kế cấu trúc hướng đối tượng outdoor design conditions điều kiện thiết kế ngoài nhà part of design chi tiết thiết kế pavement design sự thiết kế mặt lát pavement design thiết kế vỉa hè (xây dựng đường) PDL (Programdesign language) ngôn ngữ thiết kế chương trình PDR (preliminarydesign review) sự xem xét thiết kế sơ bộ Physical Design (PD) thiết kế vật lý planning and design quy hoạch và thiết kế plastic limit design thiết kế theo giới hạn dẻo preliminary design sự thiết kế sơ bộ preliminary design data tài liệu gốc để thiết kế probabilistic design thiết kế theo xác suất process design specifications tiêu chuẩn thiết kế công nghệ product design sự thiết kế danh mục production design thiết kế công nghệ program design sự thiết kế chương trình program design thiết kế chương trình program design language ngôn ngữ thiết kế chương trình program design language (PDL) ngôn ngữ thiết kế chương trình Programming Language Design and Implementation (PLDI) thiết kế và cài đặt ngôn ngữ lập trình project design sự thiết kế đề án project design abstract giấy tờ thiết kế project under design công trình đang thiết kế Quantum Network Design (QND) thiết kế mạng lượng tử rapid design method phương pháp thiết kế nhanh reactor design thiết kế lò phản ứng recommendations for design bản chỉ dẫn thiết kế recommendations for design quy trình thiết kế reconnaissance and design work công tác khảo sát thiết kế reserve of design work dự trữ (công tác) thiết kế reservoir design flood lũ thiết kế hồ chứa reservoir regulation by control project design flood sự điều tiết hồ bằng khống chế lũ thiết kế reusable design thiết kế dùng lại road design thiết kế đường robot design thiết kế rô bốt Rural Area Network Design (RAND) thiết kế mạng khu vực nông thôn sample design thiết kế mẫu sanitary engineering part of design phần thiết kế kỹ thuật vệ sinh schematic design thiết kế phương án schematic design documents giấy tờ thiết kế phương án schematic design phase giai đoạn thiết kế phương án screen design aid (SDA) trợ giúp thiết kế màn hình SDA (screendesign aid) trợ giúp thiết kế màn hình seismic design thiết kế chịu động đất seismic design thiết kế động đất seismic design intensity cường độ thiết kế động đất series of standard design bộ thiết kế điển hình series of standard design tập thiết kế điển hình sewer design thiết kế cống shell-and-tube design thiết kế (kết cấu) kiểu ống vỏ (ống chùm) shell-and-tube design thiết kế kiểu ống chùm shell-and-tube design thiết kế kiểu ống vỏ sidewalk design sự thiết kế mặt lát sidewalk design sự thiết kế vỉa hè (xây dựng đường) single-compressor design thiết kế một máy nén single-stage design thiết kế (kết cấu) một cấp single-stage design thiết kế một cấp sketch design thiết kế sơ phác software design thiết kế phần mềm space design thiết kế không gian specification for flexible pavement design quy trình thiết kế áo đường mềm spillway design flood lũ thiết kế đập tràn standard design thiết kế điển hình standard design thiết kế tiêu chuẩn standard design code number số kí hiệu thiết kế điển hình standard design conception giải pháp thiết kế điển hình standardized construction design institue viện thiết kế điển hình state design institute viện thiết kế nhà nước step by step design thiết kế từng bước step by step design thiết kế từng giai đoạn step-by-step design thiết kế từng bước một strength design thiết kế theo cường độ structural design thiết kế xây dựng Structural design Language (ProgrammingLanguage) (STRUDL) Ngôn ngữ thiết kế theo cấu trúc (Ngôn ngữ lập trình) structural part of design phần thiết kế kết cấu structured design thiết ké có cấu trúc structured design thiết kế có cấu trúc structured design thiết kế theo cấu trúc Structured Logic Design (SLD) thiết kế logic theo cấu trúc system design thiết kế hệ systems design sự thiết kế hệ thống tank design thiết kế bể dầu technical design of the receiving equipment thiết kế kỹ thuật thiết bị thu Technology, Entertainment, Design (TED) công nghệ, giải trí, thiết kế the 10% exceeding design water level mức nước thiết kế vượt quá 10% the 100-year design flood discharge lưu lượng lũ thiết kế 100 năm theory and design lý thuyết và thiết kế title sheet of design drawing khung tên của bảng vẽ thiết kế tool design thiết kế công cụ top-down design thiết kế từ trên xuống two-stage design thiết kế hai cấp two-stage design (practice) sự thiết kế (theo) hai giai đoạn typical design thiết kế điển hình typical design thiết kế tiêu chuẩn typology of design conceptions điển hình luận giải pháp thiết kế typology of design solution điển hình luận giải pháp thiết kế ultimate-load design thiết kế tải tối đa uncompleteness of design work sự chưa hoàn thành của thiết kế unit design thiết kế đơn nguyên User Interface Design Environment (UIDE) môi trường thiết kế giao diện người dùng variable part of standard design phần thay đổi ngay của thiết kế điển hình work design sự thiết kế công việc working design bản thiết kế thi công working design thiết kế thi công zonal design institute viện thiết kế vùng
Các câu hỏi về Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh

Team Mạng Rao Vặt mà chi tiết là Thùy Dương đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

XEM NGAY:  Nhận xét về aaa game là gì
Chốt lại nhen <3 Bài viết Nghĩa của từ Design - Từ điển Anh ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nghĩa của từ Design - Từ điển Anh Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Nghĩa của từ Design - Từ điển Anh rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Design - Từ điển Anh

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Nghĩa #của #từ #Design #Từ #điển #Anh

Tham khảo thông tin về Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh tại WikiPedia

Bạn khả năng tìm thêm thông tin chi tiết về Nghĩa của từ Design – Từ điển Anh từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://mangraovat.edu.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi Quanh Ta tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

XEM NGAY:  Kiến thức về active by phone là gì

Give a Comment