Home / Mua Bán Tổng Hợp / Hệ thống quản trị sản xuất liên kết và giám sát các quy trình sản xuất

Hệ thống quản trị sản xuất liên kết và giám sát các quy trình sản xuất

Trong thời đại 4.0, các nhà máy thông minh sẽ là tiêu điểm cho sự thay đổi. Các bước sản xuất trong quy trình sẽ được liên kết thông suốt với nhau. Khâu tiếp nhận, xử lý đơn hàng, sản xuất, đến vận chuyển và phân phối sẽ tận dụng dữ liệu nhau. Mạng lưới số và sản xuất tự động hóa cao được hỗ trợ từ hệ thống quản trị sản xuất

Vai trò của hệ thống quản trị sản xuất trong nhà máy

Nhà máy thông minh được lập kế hoạch  và giám sát nhờ hệ thống quản trị sản xuất. Quy trình được tích hợp có lập kế hoạch, giám sát quy trình, bảo trì, và quản lý nhân công. Tích hợp quy trình sâu làm cho tự động hóa luồng công việc nhà máy trở nên khả thi. Bức tranh mô phỏng quá trình sản xuất thực được hiển thị, cập nhật online. Người ngồi trước màn hình máy tính biết được mọi diễn biến sản xuất. 

Hệ thống quản trị sản xuất tích hợp dữ liệu máy móc

hệ thống quản trị sản xuất liên kết các phần trong nhà máy
hệ thống quản trị sản xuất liên kết các phần trong nhà máy

Dữ liệu của máy móc sẽ là một phần quan trọng của hệ thống quản trị sản xuất. Máy móc sản xuất sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ thống. Dữ liệu thu thập được xử lý theo thời gian thực và hiển thị trên màn hình dễ hiểu và súc tích. Các thông số minh họa trực quan về tình trạng sản xuất dây chuyền và thiết bị. Hệ thống quản trị sản xuất xử lý dữ liệu máy móc. Chẳng hạn là thiết bị đầu cuối, cảm biến, cân, hệ điều khiển, modul I/O, đèn hiệu, máy quét sóng. Thậm chí thiết bị đầu cuối có thể là điện thoại.

Hệ thống quản trị sản xuất kích hoạt báo động

Một trong những đặc điểm quan trọng của hệ thống quản trị sản xuất là thu thập dữ liệu nhà máy. Điều đó cho phép tăng tính chủ động của con người vào dòng chảy sản xuất trong một nhà máy không giấy tờ. Sản xuất không giấy tờ đến từ việc các bộ phận kĩ thuật như máy móc, cảm biến, phần mềm, hệ thống được liên kết và tích hợp với nhau. Kho và và thời gian thông suốt được giảm thiểu do kết quả của tích hợp đầy đủ. Quản lý lỗi kĩ thuật số, tự động kích hoạt cảnh báo khi có những sự việc bất thường xảy ra sẽ giảm thời gian dừng máy xuống mức thấp nhất.           

Tóm lại, hệ thống quản trị sản xuất liên kết và tận dụng dữ liệu từ nhiều nguồn.

— 

Thanks and Best regards.

Hoàng Kim Giang
Sales Engineer – 0936.944.496

———————————

BẢO AN AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: kimgiang.baoan@gmail.com

Web: baoanjsc.com.vn

Tel: 0225.3797.879 – Fax: 0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm – dịch vụ: baoanjsc@gmail.com

About Giang Hoang

Giang Hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *