Học về đại từ trong tiếng Anh | Diễn đàn rao vặt

 1. YÊU CẦU ĐĂNG BÀI ĐÚNG CHUYÊN MỤC KHÔNG VI PHẠM NỘI QUY TRÁNH BỊ BANNICK
 1. leoelight Thành viên mới

  Làm thành viên từ:
  23 Tháng ba 2017
  Số tin rao vặt:
  218
  Đã được thích:
  0
  Mở đầu chương trình Bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này, chúng ta sẽ học về một người bạn khá ư là quen thuộc: Pronouns (Đại từ). Đại từ được dùng để thay thế cho danh từ. Nhờ có nó chúng ta có thể đề cập lại một người hay một vật nhanh hơn mà không cần phải lặp lại nguyên dạng danh từ đó. Quá tiện phải không nào?
  Xem thêm: bảng chữ cái tiếng anh
  I. Lý thuyết:
  Chúng ta có 2 loại đại từ: Đại danh từ chủ ngữ (Subject pronouns) và Đại danh từ tân ngữ (Object pronouns)
  – Dùng Đại từ Chủ ngữ/ Chủ từ khi Đại từ dùng để đề cập đến người thực hiện hành động nào đó hoặc là chủ đề chính (chủ ngữ) của câu.
  For example:
  Tom hit the ball over the bridge. –> He hit the ball over the bridge.
  – Dùng Đại từ Tân ngữ/ Túc từ khi Đại từ dùng để đề cập đến người chịu tác động của hành động hoặc là tân ngữ trong câu.
  Qua hình trên chúng ta có các từ cần lưu ý sau:
  First person: ngôi thứ nhất
  Second person: ngôi thứ hai
  Third person: ngôi thứ ba
  Singular: số ít
  Plural: số nhiều
  For example: Ms. Johanson met her boyfriend in a valley.
  The first time she saw him, she was in love. So did he.
  Ở đây “him” là “her boyfriend” nhưng do đóng vai trò tân ngữ nên phải đổi thành him thay vì he
  He asked her to marry him the next day.
  Her chính là Ms. Johanson, do chịu tác động của hành động “asked” nên đổi qua her thay cho she.
  Xem thêm: thì hiện tại đơn
  LƯU Ý:
  1. KHÔNG dùng Đại danh từ chủ ngữ thay thế cho Đại danh từ tân ngữ hoặc ngược lại
  INCORRECT: Give the candy to I.
  CORRECT: Give the candy to me.
  2. Dùng he/ him khi đề cập giới tính nam hay giống đực và she/ her dùng cho giới tính nữ hay giống cái
  INCORRECT: Sue lives in a city. Her has a big car.
  CORRECT: Sue lives in a city. She has a big car.
  3. Khi muốn kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU” vì như vậy là rất bất lịch sự. Nếu người đó là nam, có thể kêu MR /ˈmɪstər/, nữ, có thể kêu MRS /ˈmɪsɪz/, hoặc MISS /mɪs/.
  4. “IT” chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao giờ dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này, trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành “HE” hoặc “SHE” tùy theo giới tính.
  5. “THEY” có 2 trường hợp: nếu chỉ người sẽ là “họ”, nếu chỉ vật sẽ là “chúng”. Rất nhiều bạn gặp lầm lẫn trong điều này nên bị dịch sai dẫn đến hiểu sai ý bài đọc, hãy cẩn thận nhé!
  Xem thêm: giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh

Chia sẻ trang này