Động từ khuyết thiếu diễn tả sự bắt buộc | Diễn đàn rao vặt

 1. YÊU CẦU ĐĂNG BÀI ĐÚNG CHUYÊN MỤC KHÔNG VI PHẠM NỘI QUY TRÁNH BỊ BANNICK
 1. leoelight Thành viên mới

  Làm thành viên từ:
  23 Tháng ba 2017
  Số tin rao vặt:
  218
  Đã được thích:
  0
  Động từ khiếm khuyết hay khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc được dùng để diễn tả sự bắt buộc phải làm cái gì đó trong quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai.
  Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc bao gồm have to, had to, và must.
  Have to, must, và mustn’t được dùng để nói về một sự bắt buộc trong hiện tại hoặc tương lai.
  Xem thêm: test toeic online free
  He has to attend the meeting tomorrow.
  He must attend the meeting tomorrow.
  He mustn’t be late for the meeting.
  Had to dùng để diễn tả một sự bắt buộc trong quá khứ.
  He had to attend the meeting yesterday.
  Lưu ý:
  Chúng ta thường dùng have to đối với những thứ xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần với những trạng từ chỉ sự thường xuyên như always, often và regularly.
  Xem thêm: cau bi dong
  I always have to do the shopping on Saturdays.
  You often have to wait in line at the grocery store.
  Must not hay mustn’t thể hiện rằng việc một việc gì đó không xảy ra là rất quan trọng.
  You mustn’t talk during church service.
  Must not và don’t have to có nghĩa khác nhau. Must not có nghĩa là việc bạn không làm một việc gì đó là rất quan trọng. Don’t have to có nghĩa là không cần thiết phải làm, nhưng bạn vẫn có thể làm.
  You mustn’t give me flowers because I’m allergic.
  You don’t have to give me flowers but you can if you like.
  Xem thêm: làm sao để nói tiếng anh tốt

Chia sẻ trang này