Bài viết Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://mangraovat.edu.vn/ tìm hiểu Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh”


Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ chuyên ngành khác nhau để chuyên dùng cho một chuyên ngành chi tiết. Từ khả năng giống nhau nhưng tùy vào lĩnh vực mà bạn thống kê thì việc dùng từ cũng như dịch từ đó ra tiếng Việt cũng khác nhau. Để khả năng không nhầm lẫn khi dịch những từ khác nhau theo từng lĩnh vực thì chùng ta cần mở rộng vốn từ hơn cũng như cần dùng nhiều hơn để tạo phản xạ tốt về từ vựng đó. Hôm nay hãy cùng với StudyTiengAnh, chúng ta sẽ học một từ mới Journal Article trong Tiếng Việt nghĩa là gì. Với “journal article”, chúng ta sẽ có định nghĩa và những ví dụ chi tiết về cahs dùng từ sẽ giúp cho mọi người dễ học hơn rất nhiều!!!

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

journal article là gì

jourrnal article trong tiếng Anh

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

1. “Journal article” trong tiếng Anh?

Journal article

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

Cách phát âm: /ˈdʒɜː(r)n(ə)l ˈⱭː (r) tɪk (ə) l /

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

Loại từ: Danh từ đếm được

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

Định nghĩa:

Journal article: bài tạp chí, từ được dùng để chỉ một tạp chí chứa các bài báo liên quan đến một chủ đề hoặc một nghề nghiệp chi tiết nào đó.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

 • Journal articles are used to write about a specific topic, which has been hotly discussed in recent years. The topic for the paragraph depends on the characteristics of the newspaper that best suited writing. For example, if your newspaper is about fashion, the topic of the paragraph could be a new fashion trend.
 • Các bài báo được dùng để viết về một chủ đề chi tiết, đã được thảo luận sôi nổi trong những năm gần đây. Chủ đề cho đoạn văn tùy thuộc vào đặc điểm của tờ báo mà viết phù hợp nhất. Ví dụ: nếu tờ báo của bạn viết về thời trang, chủ đề của đoạn văn khả năng là một chiều hướng thời trang mới.
 • The editor of the newsroom assigned him to write a magazine article for the first time. He becomes very excited and appreciative for this rare opportunity. I feel really happy for him because he has been working so hard at his job.
 • Biên tập viên của tòa soạn đã giao cho anh lần đầu tiên viết một bài báo trên tạp chí. Anh ấy trở nên rất hào hứng và đánh giá cao cơ hội hiếm có này. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc cho anh ấy vì anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong công việc của mình.
XEM NGAY:  quy trình tách nhân viên (Employee separation) | Đã Cập Nhật

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

2. Cách dùng từ journal article:

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

journal article là gì

jourrnal article trong tiếng Anh

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

[Từ được dùng làm chủ ngữ chính trong câu]

 • Journal articles are written by the new girl in the composing room. The fact that her article was popular in the newspapers made people look at her with admiration. Because very rarely do people get complimented in another newspaper.
 • Bài tập về chí là do cô gái mới vào phòng soạn. Việc bài báo của cô được thường nhật trên các mặt báo khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi vì rất hiếm khi người ta được khen trên một tờ báo khác.

Đối với câu này, từ “ journal articles” là chủ ngữ của câu do ở dạng số nhiều nên nó là động từ to be “ are”.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

 • Journal articles are an indispensable thing to solve every day. Reading a good article as well as reading an article about a particular industry gives you more diverse perspectives on a certain topic.
 • Tạp chí bài là một thứ không thể thiếu để giải trí hằng ngày. Việc đọc một bài viết hay cũng như đọc một bài về chuyên môn của một ngành nào đó làm cho bản thân có thêm nhiều góc nhìn đa dạng hơn về một chủ đề nào đó.

Đối với câu này, từ”journal articles” là chủ ngữ của câu do ở dạng số ít nên sau nó là động từ to be “are”.

XEM NGAY:  Pilates là gì? Pilates và Yoga có gì giống và khác nhau?

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

[Từ được dùng làm tân ngữ trong câu]

 • They write journal articles for this month and they are really scared because they cannot think of content that will appeal to others in this new age.
 • Họ viết bài tạp chí cho tháng này và họ thực sự hoảng sợ vì không thể nghĩ ra nội dung nào để thu hút người khác trong thời đại mới này.

Đối với câu này, từ”journal article” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

 • She rated this journal article as average and she also felt that the magazine had run out of ideas in compelling articles. The quality of the article has deteriorated over time.
 • Cô ấy đánh giá bài tạp chí kỳ này chỉ ở mức trung bình thôi và cô ấy cũng cảm thấy rằng tạp chí này đã hết ý tưởng trong việc viết bài thu hút người đọc rồi. Chất lượng của bài viết ngày càng kém dần theo thời gian.

Đối với câu này, từ”journal article” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu]

 • The thing that they most concern at this moment is the journal article.
 • Điều mà họ lưu tâm nhất lúc này là tạp chí.

Đối với câu này, từ “journal article” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “The thing that they most concern at this moment”.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho giới từ]

 • Because of this journal article, we have worked for a long time in data collection, data analysis as well as conclusions. But in the end, it was not considered to be published in the newspaper because of the issue of not being appropriate for the newsroom.
 • Bởi vì bài báo này, công ty chúng tôi đã làm việc trong một thời gian khá dài trong việc thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu cũng như kết luận. Nhưng cuối cùng, nó không được xem xét đăng trên báo vì vấn đề không phù hợp với tòa soạn.

Đối với câu này, từ “ because of ” là giới từ và đứng sau nó là danh từ “ journal article”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

XEM NGAY:  Domain controller là gì? Tổng quan về Domain controller

Bạn đang xem: journal article la gi

[Từ dùng để bổ ngữ cho tân ngữ]

 • They called this thing, a journal article.
 • Họ gọi thứ này là bài tạp chí.

Đối với câu này, từ “journal article” bổ ngữ cho tân ngữ trước nó là “this thing” giúp làm cho câu rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

journal article là gì

jourrnal article trong tiếng Anh

Xem thêm: Đánh giá về legacy là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Phân tích t+3 là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: journal article la gi

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “journal article” trong tiếng Anh!!!!

Xem thêm: IFTTT Là Gì? Hướng Dẫn Cách dùng IFTTT Cho Người Mới Bắt đầu

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh

Team Mạng Rao Vặt mà chi tiết là Thùy Dương đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh

Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Journal #Article #là #gì #và #cấu #trúc #cụm #từ #Journal #Article #trong #câu #Tiếng #Anh

Tìm thêm kiến thức về Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin chi tiết về Journal Article là gì và cấu trúc cụm từ Journal Article trong câu Tiếng Anh từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://mangraovat.edu.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi Quanh Ta tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment